1.344,00 RSD

Najmoćnija maramica na svetu u pogledu uništenja bakterije Clostridium difficile. Dokazano doprinosi prevenciji širenja infekcije (brojne zdravstvene ustanove imaju odlične rezultate).

Uz najviši nivo efikasnosti, prednost je što su u suvom obliku- aktivacija svake maramice posebno u kontaktu sa vodom ( pakovanje duže opstaje ),  bezbedne- bez štetnih isparenja (za razliku od brojnih hlornih preparata koji se u pomenute svrhe koriste).