1.128,00 RSD

Pojedinačna maramica za dezinfekciju manjih površina kože pre uboda, profesionalna upotreba-pre plasiranja cvk, kanila, vakcinacije sa druge strane, vrlo često ih koriste dijabetičari samostalno, kod svakodnevne aplikacije. Maramice su pogodne i kod uklanjanja flastera gde zaostaju nečistoće i bakertije. Značajne u prevenciji infekcija krvotoka, jer pored alkohola koji se koristi u pomenute svrhe, sadrže i hlorheksidin.

528,00 RSD

Antiseptička kapa za pranje kose i dezinfekciju kože glave, u samo par minuta. Pored šampona i balzama , prisutan je i hlorheksidin koji uništava sve nepoželjne mikroorganizme koji nastanjuju kožu glave i kosu. Idealna dopuna za pacijente koji koriste Clinell maramice sa hlorheksidinom, za kompletnu dekontaminaciju čitavog tela.